Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hokola Oy Y-tunnus: 0858481-3
Hämeentie 20  
00530 Helsinki Puh: 09 717172

2. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin tietosuoja asetuksen mukaisesti. Lisätietoja Kai Kallio(kai.kallio@hokola.fi).

3. Rekisterin nimi

Helakauppa.com Asiakas-, verkkokauppa-, ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely toimeksiantoihin ja tuotetilauksiin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan verkkokauppa asiakuudesta, rekisterinpitäjän reskontra asiakastieto-järjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta, asiakas suhteen loppumisen vuoksi tai yhteistyön päättymisen johdosta, (”oikeus tulla unohdetuksi”). Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä lainsäädännöllisistä, kirjanpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muilta osin pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Muuta huomioitavaa:

Verkkopalvelun käyttäjiä seurataan mahdollisesti Google Analytics palvelulla, keräämme ko. palvelussa saatavat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot. Verkko-sivujen kehittämistä varten, sivuston käytön helpottamiseksi sekä verkkosivuilla olevan tiedon täydentämiseksi. Tietoa käytetään vain kehittämistarkoitukseen. Kun verkkokaupan/sivuston käyttäjät jättävät kommentteja verkkopalveluun, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi sekä verkkokaupassa /verkkosivuilla olevaan lomakekenttään täytetyt tiedot ja yhteydenottoa koskevat asiat. Palaute tai yhteydeottopyynön tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin lomakekentän täyttäjän yhteydenottoon.